Náhrada škody způsobené státem nebo úřady

Zastoupíme vás při vymáhání náhrady škody po státu, ať už vám ji způsobilo nezákonné rozhodnutí, nebo nesprávný úřední postup.

Pokud proti vám státní instituce nebo jiné úřady postupovaly nezákonně a způsobily vám újmu, tak máte nárok na náhradu této újmy, ať už tato újma byla majetková, jako skutečná škoda nebo ušlý zisk, nebo nemajetková, jako zásah do jména, důstojnosti či soukromého života. Nejobvyklejší jsou průtahy v řízení nebo nezákonné trestní či přestupkové stíhání. Způsobů, jak vám může státní moc způsobit škodu je však mnoho. Rádi proto na první bezplatné schůzce zodpovíme vaše úvodní dotazy.

Spolupráce

Jak budeme postupovat?

Objasnění případu

Na první bezplatné schůzce nám popíšete okolnosti případu a dohodneme si podmínky, za kterých vás budeme zastupovat.

Návrh řešení

Obstaráme si potřebné podklady, zjistíme od vás všechny rozhodné informace a na základě těchto vám připravíme návrh, čeho se můžete domáhat. Vy se rozhodnete, jaké odškodnění budete požadovat.

Vstupujeme do procesu

Na základě vzájemné dohody se pustíme do vašeho zastupování. O každém kroku, jakož i o celkovém stavu případu vás budeme průběžně informovat.

S čím vám pomůžeme?

  • Posoudíme pro vás, zda veřejná moc postupovala nezákonně a mohlo vám vniknout právo na náhradu škody
  • Získáme náhradu škody, když trestní nebo přestupkové řízení vedené proti vám skončilo zastavením nebo zproštěním obžaloby
  • Získáme finanční zadostiučinění za průtahy v soudním nebo jiném řízení
  • Získáme náhradu škody, pokud vám byla jiným nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem soudu nebo úřadu způsobena škoda
  • Donutíme veřejnou moc zastavit své jednání, pokud vám svým nezákonným postupem škodu stále ještě působí

Odškodnění za nezákonné stíhání

Pokud proti vám bylo vedeno trestní nebo přestupkové řízení, které neskončilo rozhodnutím o vaší vině, tak máte právo na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy. Majetková škoda, jejíž náhradu můžete žádat, může spočívat např. v ušlém zisku nebo nákladech na advokáta. Zadostiučinění za nemajetkovou újmu můžete obdržet za to, že vás nezákonně obvinili z protiprávního jednání a důsledků řízení vedeného proti vám na váš soukromý i pracovní život.

Odškodnění za průtahy v řízení

Každé soudní nebo správní řízení nějakou dobu trvá. Tato doba však musí být přiměřená. Často se stane, že se v řízení vyskytnou průtahy, v takovém případě Vám vzniká právo na náhradu škody a finanční zadostiučinění za průtahy v řízení. Pokud se vám zdá, že vaše probíhající nebo již skončené řízení probíhá příliš dlouho, kontaktujte nás a probereme s vámi vaše nároky na odškodnění.

Ceník našich služeb

První informační schůzka
Zdarma
Právní poradenství od
1700 Kč/hod.
Zastoupení v řízení o náhradě škody
Individuální nacenění

Poptávkový formulář

CAPTCHA image